Tiệc cưới Cana
Chúa Mão Gai
Chúa Mão Gai
Phật Ngọc
Quan Âm
Đức mẹ Mễ Du
Thánh Anton
Thánh Cả Giuse
Chúa Giesu
Lệ Mẹ rơi
Mẹ Maria & Chúa Hài Đồng
Thánh Phero
Mẹ Teresa dòng Cát Minh
Phật bà quan âm
Đức Mẹ & Chúa Giêsu
» Trang [Trước]   1,   2,   3,   4  ... ...  [Sau]